Cenník a objednávka

Slovensko / Slovakia

 

Adresa:   IOSEC, s.r.o.   
   Klincová 37/B 
   821 08 Bratislava 
(Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, Vložka číslo: 63953/B)
 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s.  
   SK15 1111 0000 0010 8629 1009 
   
Telefón:

+421 917 743 382
+421 918 500 551

Fax: +421 2 3301 6393 
   
Sekretariát:  info
Ochrana osobných údajov:   oou
ISO/IEC 27001:  iso
Krízový manažment:  crisis
   

Hľadáte zodpovednú osobu?

zo

Zákon č. 122/2013 Z.z.

Naši pracovníci Vám radi pomôžu s riešením tohto problému. Bližie informácie...
Zodpovedná osoba je oprávnená osoba, ktorá zabezpečuje dohľad na ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Zodpovednú osobu si môže prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poveriť bez ohľadu na počet oprávnených osôb.
 
Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky.
 
Aké výhody Vám prináša poverenie zodpovednej osoby a za čo je zodpovedná Vám radi odpovieme osobne.

Vykonávanie periodických kontrol

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov nám nariaďuje vykonávať periodické kontroly informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.

Pokiaľ nemáte jasno o aký rozsah kontroly sa jedná, formu alebo periodicitu, a čo má byť jej výstupom, tak sa s dôverou obráťte na nás.  Napíšte nám...