HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE

Select language

News

ISO/IEC 27701:2019 je nová norma, ktorá špecifikuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, implementáciu, údržbu a neustále zlepšovanie systému riadenia ochrany osobných údajov v organizácii.

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.