Select language

Správy

Podľa GDPR nariadenia musia mať organizácie vypracovanú politiku uchovávania údajov, ktorá stanovuje lehoty a štandardy uchovávania údajov pre určité kategórie údajov, ktoré sa majú uplatňovať pri zničení alebo vymazaní určitých informácií.

V tomto článku sa budeme venovať téme získania, zaznamenania a spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu dotknutou osobou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

Prvá pokuta za porušenie ochrany osobných údajov vo Veľkej Británii bola udelená lekárni (Doorstep Dispensaree Ltd), ktorá dodáva lieky do domovov s opatrovateľskou starostlivosťou.

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.