Jazyk webu:

ISO/IEC 27001:2022 - Zoznámenie sa s normou

ISO/IEC 27001:2022 - Zoznámenie sa s normou

V dnešnej dobe, kde informačné technológie sú súčasťou nášho života, ktoré používame od bežnej elektronickej komunikácie cez prezentovanie svojich služieb a produktov až po skladovanie dôležitých informácií, vzniká stále väčšia potreba tieto informácie dostatočne chrániť. ISO/IEC 27001 je medzinárodným štandardom navrhnutým práve za týmto účelom.

Účastníci školenia sa oboznámia so systémom manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle normy ISO/IEC 27001:2022 a legislatívnych požiadavkách pre riadenie informačnej bezpečnosti v organizácii.

Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti vám pomôže:

 1. stanoviť bezpečnostné požiadavky na informačnú bezpečnosť vo vzťahu k vaším aktívam a rizikám
 2. identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť riziká k definovaným aktívam
 3. stanoviť ciele a programy pre zvládanie rizík
 4. vytvoriť bezpečnostné politiky a smernice
 5. vyhodnocovať hodnotenia rizík
 6. pochopiť požiadavky legislatívy Slovenskej republiky pre informačnú bezpečnosť (napr. so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, TU SR opatrenie č. O-30/2012, atď.)
 7. naplánovať interné audity
 8. pochopiť riadenie kontinuity činností k informačnej bezpečnosti (BCMS - Business Continuity Management System).
  Školenie je určené:  
 1. Všetkým riadiacim pracovníkom zodpovedným za riadenie IKT.
 2. Manažérom pre strategické riadenie organizácie.
 3. Záujemcom o zavedenie systému ISO/IEC 27001
  Časový rozsah:   1 deň (8 hodín)
       
  Program:  
 1. Prezentácia
 2. Výklad Normy ISO 27001 a jej príloh
 3. Procesné riadenie informačnej bezpečnosti (model PDCA)
 4. Požiadavky na dokumentáciu
 5. Legislatívne požiadavky na informačnú bezpečnosť
 6. Postup pri zavedení ISO/IEC 27001 v organizácií
 7. Certifikácia systému
 8. Diskusia
       
   Lektor: Milan Mračko - vedúci audítor ISO/IEC 27001, medzinárodný koordinátor projektov.
       
   Stravovanie: V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, minerálka, čaj). O možnostiach stravovania Vás budeme bližšie informovať. Stravovanie nie je zahrnuté v cene kurzu.
       
  Doplňujúce informácie:    - V cene sú zahrnuté písomné materiály k norme ISO/IEC 27001.
- Absolvovaním školenia účastník získa osvedčenie k norme ISO/IEC 27001.
   

Podrobnosti k udalosti

Dátum konania 22-07-2024 8:00
Koniec 26-07-2024 16:00
Kapacita 5
Registrovaný 0
Dostupné miesta 5
Cena pre jednotlivca 396.00EUR