Jazyk webu:

ISO/IEC 27701:2019 Systém riadenia ochrany osobných údajov

ISO/IEC 27701:2019 je nová norma, ktorá špecifikuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, implementáciu, údržbu a neustále zlepšovanie systému riadenia ochrany osobných údajov v organizácii. 
 

Zakladá sa na požiadavkách normy ISO/IEC 27001 a kódexu postupov pre riadenie informačnej bezpečnosti v norme ISO/IEC 27002.
 

Výhody normy ISO/IEC 27701

  • Buduje dôveru pri spracúvaní osobných údajov
  • Poskytuje transparentnosť medzi zúčastnenými stranami
  • Uľahčuje účinné obchodné dohody
  • Objasňuje úlohy a zodpovednosti
  • Podporuje dodržiavanie predpisov o ochrane súkromia
  • Ľahko sa integruje s normou ISO/IEC 27001 (ISMS)

Tento štandard je nevyhnutný pre každú organizáciu, ktorá je zodpovedná za spracúvanie osobných údajov (PII). Dopĺňa už zavedený ISMS systém (ISO/IEC 27001) čím umožní organizáciám hodnotiť, ošetrovať a znižovať riziká spojené so zhromažďovaním, údržbou a spracúvaním osobných údajov.

Kurzy a školenia
Máte záujem o rozšírenie svojich vedomostí a o zdokonalenie svojich schopností pri zakladaní, implementácii, údržbe a zdokonaľovaní systému správy informácií o ochrane osobných údajov? Naši kvalifikovaný odborníci vás vyškolia a pomôžu vám získať Certifikát ISO/IEC 27701. Počas školiacich kurzov sa naučíte všetky potrebné zručnosti, nástroje a metódy, ktoré vám umožnia pomôcť vašej organizácii pri dosahovaní a udržiavaní súladu s normou ISO/IEC 27701.