Jazyk webu:
gdpr

Jak napsat politiku uchovávání údajů GDPR

Podľa GDPR nariadenia musia mať organizácie vypracovanú politiku uchovávania údajov, ktorá stanovuje lehoty a štandardy uchovávania údajov, ktoré sa majú uplatňovať pri vymazaní informácií.

gdpr

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V tomto článku sa budeme venovať téme získania, zaznamenania a spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu dotknutou osobou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

kamera

Jak správně označit monitorovaný prostor

Ako správne označiť monitorovaný priestor, ktorý je monitorovaný prostredníctvom kamerových systémov v zmysle usmernenia  (Guidelines 3/2019) Európskym výborom pre ochranu údajov.

homework

COVID-19 - Práce z domu a co na to GDPR nařízení

V souvislosti s propuknutím pandemie koronavirus (COVID-19) bylo mnoho zaměstnavatelů donuceno omezit nebo pozastavit své provozovny.